Boýamak

Türkmenler ХIХ asyryň soňky çärýegine çenli, ýüplügi diňe tebigy boýaglara boýapdyrlar.
ХIХ asyryň ahyrynda himiki boýaglar giňden ýaýrap ugrady. Häzirki wagtda türkmen halyçylary öz işlerinde berk himiki we ösümliklerden alynýan adaty tebigy boýaglary ulanýarlar.
Munuň üçin ähli şertler bar, çünki Türkmenistanda ösümlik görnüşindäki we boýag hökmünde ulanmaga ýaramly zerur çig mal (ösümlikleriň 150-den gowrak görnüşleri) bar. Haly dokamak üçin ulanylýan ýüplükleriň 800-den gowrak görnüşde öwşün atmagy muňa aýdyň subutnama bolup biler, halyçylar şol ýüplüklerden ajaýyp haly önümlerini taýýarlaýarlar.


Telefonlarymyz:

(+99 312) 44-69-99;
(+99 312) 44-69-07;
(+99 312) 44-68-68;
Fax: (+99 312) 44-68-67;

  E-mail salgymyz:

turkmenhali@online.tm
tkm@turkmenhali.gov.tm

  Salgymyz

Türkmenistan, 744000, Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 94