Gadyrly paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary!


“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň dükanlarynda ýokary hilli türkmeniň nepis, el haly we haly önümleriniň dürli görnüşlerini satyn alyp bilersiňiz. Siziň islendik ölçegleriňiz, reňkleriňiz we nagyşlaryňyz boýunça el halylaryny dokamak üçin ýöritebuýurmalary kabul edýäris.
Şeýle hem, “Türkmenhaly” döwlet birleşigi täze önümi TAFT halylaryny elýeter bahalardan Size hödürleýär. TAFT halylary Germaniýada öndürilen ýokary hilli enjamlarda saryja goýnuň ýazlyk ýüňünden öndürilýär. Bu halylar beýleki maşyn halylary bilen deňeşdireniňde özüniň ekologiýa taýdan arassalygy, düşenmäge has öňaýly, ynsan saglygyna ýakymlylygy we uzak wagtlap ulanmaga ýaramlylygy bilen tapawutlanýar. Siziň islendik ölçegleriňiz, reňkleriňiz we nagyşlaryňyz boýunça TAFT halylaryny dokamak üçin ýörite buýurmalary kabul edýäris.
Satyn alynan önümler Siziň islegiňize görä öýüňize ýa-da islendik ýurtlara aýratyn ýük (bagaž) bilen iberilýär.Telefonlarymyz:

(+99 312) 44-69-99;
(+99 312) 44-69-07;
Fax: (+99 312) 44-69-75;

  E-mail salgymyz:

turkmenhali@online.tm

  Salgymyz

Türkmenistan, 744000, Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 94