«Türkmenhaly» döwlet birleşigi, öz müşderilerine el haly we haly önümlerini karzyna satyn almak maksady bilen, Türkmenistanyň “Halkbank” DTB arkaly möhleti 3 ýyla çenli, ýyllyk 12 göterim bilen, möçberi 30 000 manada çenli karz serişdelerinden peýdalanmak mümkinçiligini hödürleýär.

Telefonlarymyz:

(+99 312) 44-69-99;
(+99 312) 44-69-07;
Fax: (+99 312) 44-69-75;

  E-mail salgymyz:

turkmenhali@online.tm

  Salgymyz

Türkmenistan, 744000, Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 94